Jamur Institute of Education & Advice is een jonge en dynamische organisatie die zich richt op educatie, gespecialiseerd is in het verzorgen van korte, kwalitatieve op maat gesneden trainingen, studiebegeleiding en advies. Het team bestaat uit capabele proactieve Surinamers met jarenlange jongeren, studenten en educatie ervaring.

De oprichting van de onderneming is gelijkgesteld aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF): 30 juni 2017.

Visie

Jamur Institute is een inspirerend onderdeel in de groei jong Suriname.

Missie

Door de schakel te zijn van ontwikkelingsmogelijkheden voor het individu, middels trainingen, bijlessen, coaching en educatieve ontspanning.

Doel

Ons doel is om bij te dragen aan de persoonlijkheidsvorming en ontwikkeling van, in het bijzonder, de student zodat die een waardige persoon wordt en een positieve bijdrage levert aan de opbouw van Suriname.

Kernwaarden

  • Inspiratie
  • Excellentie
  • Toekomstgericht
  • Engagement
  • Diversiteit


De naam Jamur JAMUR betekent paddenstoel in het Javaans (Bahasa-Indonesië). Een paddenstoel wordt ook omschreven als wegwijzer of richtingwijzer. Verder heeft een paddenstoel (bijna) de vorm van een paraplu. Hiermee willen wij aangeven dat de informatie over studiemogelijkheden op universitair- en Hbo-niveau, begeleiding en advies, het verzorgen van korte trainingen en educatie events op één plek te vinden is. Gecentraliseerd dus!

Onze slogan is: “Inform. Get Motivated. Be Successful”